Poštovani,
uslovi korišćenja definišu pravila pri kupovini i na taj način omogućavaju zadržavanje nivo kvaliteta naše usluge i garantuju zadovoljstvo kupca pri poslovanju sa nama.

Opšti uslovi:

Nakon prijema porudžbine putem on line prodavnice, ovlašćeno lice prodavca je dužno da izvrši telefonsku potvrdu porudžbine na telefon naveden u obrascu za prijavu.

Nakon telefonske potvrde porudžbine od strane kupca, narudžbina se smatra neopozivom.
Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
U slučaju bilo kakve promene podravac je u obavezi da obavesti kupca o nastaloj promeni prilikom potvrđivanja porudžbine telefonskim putem.
Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne mogu odnositi na potvrđene narudžbine. Ukoliko dođe do trenutne neusklađenosti cena isporuke na našoj online prodavnici sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde porudžbine.

Reklamacija i povraćaj robe/novca:

  • Po prijemu naručenog proizvoda izvršite pregled proizvoda i na licu mesta stavite primedbe na isporučeni proizvod.
  • Da date opis neispravnosti
  • Da sačuvate i na uvid dostavite original/kopiju računa.
  • U slučaju da klijent zbog neispravnosti isporučenog proizvoda želi da otkaže porudžbinu troškove transporta snosi Zlatno sidro.
  • Rok za povraćaj novca ili zamenu proizvoda je 14 dana, a to je vreme za koje će se utvrditi da li je do oštećenja proizvoda nastalo pri transportu ili pri izradi proizvoda.


Privatnost podataka:

  • Kako bismo uspešno primili i obradili Vašu porudžbinu neophodni su nam Vaši lični podaci kao što su: ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona.
  • Ovi podaci su nam neophodni kako bismo potvrdili porudžbinu, izvršili njenu isporuku i Vas informisali o eventualnim izmenama. U ime firme Zlatno sidro obavezujemo se da ćemo prikupljene podatke naših kupaca koristiti samo u cilju pružanja usluge našim kupcima. Takođe se obavezujemo da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca, te da ćemo svim našim klijentima pružiti mogućnost uklučivanja u naše marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo ovlašćenom zaposlenom licu tokom obavljanja posla. Svi zaposleni u firmi Zlatno sidro su u obavezi da poštuju načelo privatnosti kupca.

 

Prijavi se na mail listu

Facebook

Twitter

Preuzmi katalog

Kontakt


011/8702-488

063/226-449

Pon. - Pet. 8.00 - 20.00h

Subota: 08 - 17h

Gde se nalazimo?